OFERUJEMY

uchwyty do gum raklowych do druku ręcznego

uchwyty do gum raklowych do druku w automatach

SERILOR MACH
Prosty i pod kątem 15 st. mocowany jest do belki za pomocą klamry uniwersalnej.
Przekroje: Prosty, Pod kątem 15 st., Bolt in.

BOLT IN

pod kątem 15 st

Prosty uchwyt maszynowy

Pliki do pobrania