Lakier jest gotowym do druku nośnikiem w postaci organicznych rozpuszczalników i rozpuszczonych w nich polimerów tworzących błonę jak również zmiękczaczy i ulepszaczy o dobrych właściwościach bezśladowego spalania się podczas wypału.

Rola lakieru błonotwórczego:

  • Lakierem błonotwórczym  pokrywa się dekorację ceramiczną wydrukowaną wcześniej na papierze do produkcji kalkomanii. Lakier po utworzeniu elastycznej błony pozwala na ściągnięciu dekoracji z papieru i przeniesieniu jej na przedmiot.
  • Lakiery tiksotropowe można stosować przy produkcji kalkomanii składowanej pionowo, lakiery z antyblokiem zapobiegają sklejaniu się papieru podczas składowania w stosach, użycie papieru przekładkowego nie jest konieczne.

Wybór odpowiedniego lakieru zależy od rodzaju farby, podłoża , rodzaju dekoracji i indywidualnych upodobań.

Do podstawowych kryteriów zaliczyć należy:

  • dobra drukowalność
  • czas schnięcia
  • elastyczność
  • odporność na zerwania
  • bezśladowe spalanie się
  • niesklejanie się podczas składowania kalkomanii
Wykaz lakierów błonotwórczych:
Lakier
Opis
L 440 KL YELLOW
lakier bezprzekładkowy, gładki, żółty
L 440 KL COLORLESS
S lakier bezprzekładkowy, gładki, bezbarwny
L 0692
lakier wodny do pędzla do zabezpieczania powierzchni
DKL
rozcieńczalnik do lakierów i zaprawiaczy

Pliki do pobrania

Masz Pytania?

SPECJALISTA ds. TECHNICZNYCH HOT STAMPING, CERAMIKA I SZKŁO
Arkadiusz Kucharski
tel.: 604 22 55 99
e-mail: a.kucharski@kplusl.com.pl