Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest „K+L Biuro Handlowe Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Manewrowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000201560, NIP: 7271245013, REGON: 471300817.

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa, w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. Przetwarzanie danych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane kontaktowe do osób, z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej i serwisowej
 • dane korespondencyjne do przekazywania informacji dotyczących obrotu handlowego oraz naszej współpracy
 • korespondencję papierową i elektroniczną dotyczącą współpracy handlowej
 •  wszelkie dokumenty dotyczące współpracy handlowej, umowy, zamówienia, itp.
 • dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego

Państwa dane osobowe są przetwarzane w postaci elektronicznej tylko przez osoby do tego upoważnione w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie informatycznym, co gwarantuje pełną ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych lub innych systemów. Udostępniane są przewoźnikom, w celu realizacji przekazywanych do nas zleceń i zamówień.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego.

Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na jeden z podanych adresów lub telefonicznie:

 • e-mail: biuro@kplusl.com.pl
 • adres do korespondencji:
  K+L Biuro Handlowe Polska Sp. z o.o.
  92-517 Łódź, ul. Manewrowa 7
 • telefon (42) 649 22 12