Precyzyjne druki rastrowe, drobne linie lub aplikacje 3D wymagają perfekcyjnych szablonów.

Taką gwarancję dają filmy kapilarne. Szablony sitodrukowe wykonane przy zastosowaniu filmów kapilarnych umożliwiają zdefiniowanie i powtarzalność takich parametrów jak np.:
– nakład farby
– płaski profil powierzchni szablonu.

Film kapilarny gwarantuje równą powierzchnię szablonu bez odwzorowania struktury siatki.

Pliki do pobrania