Pasy gąbczaste ze względu na bardzo dobrą wytrzymałość na ścieranie i odporność chemiczną mają zastosowanie w przemyśle ceramicznym w urządzeniach wycierających szkliwo ze stopek szkliwionych przedmiotów. Pasy oferowane są w różnych wymiarach i typach gąbki.

pasy_g
Rodzaje gąbek:
Typ gąbki
Gęstość (kg/l)
Twardość
Porowatość
Standard
RG 160
miękka
0,14 – 0,18
średnio-gruba
RG 200
0,18 – 0,22
średnia
średnia
RG 200
0,25 – 0,30
twarda
drobna
Typ techniczny
RG 130
0,11 – 0,15
bardzo miękka
mikropory
RG 160
0,14 – 0,18
miękka
drobno-gruba
RG 200
0,18 – 0,22
średnia
drobno-średnia
RG 250
0,23 – 0,27
twarda
drobno-średnia
RG 300
0,27 – 0,33
twarda
drobna
RG 350
0,32 – 0,38
bardzo twarda
drobna
Porowatość
drobna
60 – 300
porów/cm3
średnia
25 – 120
porów/cm3
gruba
10 – 40
porów/cm3
gruba
6 – 12
porów/cm3
Prawidłowe zastosowanie i magazynowanie pasów:

Kierunek przesuwu
Umieścić pasy na walcach zgodnie z kierunkiem oznaczonym strzałkami.

Przygotowanie
Należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie walców – napinającego i napędowego aby uniknąć zsuwania się pasów. Napięte pasy nie mogą dotykać brzegów prowadnicy.

Obciążenie
Napięcie pasów musi być dostateczne aby nie ślizgały się na wale napędowym. Podczas przerw w pracy pasy muszą być zluzowane a wałki dociskowe zdjęte. Przed ponownym uruchomieniem pasy powinny “chodzić” około 10 min aż do dobrego nasączenia gąbki, dopiero później powinno się ostrożnie założyć wałek wyciskający. Zbyt mocny docisk prowadzi do przedwczesnego zużycia gąbki.

Czyszczenie
Tylko zimną wodą.

Wymiana
Przed usunięciem zużytego pasa konieczne jest zluzowanie walców a po założeniu nowego ponowne napięcie pasa zależnie od jego długości.

Składowanie
Pasy powinny być przechowywane w czystym, zacienionym i chłodnym pomieszczeniu w temp. 10-20°C. Lekka wentylacja jest zalecana, unikać przeciągów. Składowanie na wolnym powietrzu jest nie wskazane.

Sposób przechowywania
Zgodnie z rysunkiem, unikać zagięć!

pasy_m1
Oznaczenia podawane przez zamawiającego:
RG 270 2500 x 350 x 10

Objaśnienia:
RG 270 – symbol
3410 – długość bezkońcowa pasa
380 – szerokość pasa
10 – grubość gąbki

WAŻNE
Wszystkie pasy gąbczaste mogą być zamawiane z podłożem perforowanym i/lub prowadnicą. Przy zamówieniu należy zaznaczyć odpowiedni wybór.

Pliki do pobrania

Masz Pytania?

SPECJALISTA ds. TECHNICZNYCH HOT STAMPING, CERAMIKA I SZKŁO
Arkadiusz Kucharski
tel.: 604 22 55 99
e-mail: a.kucharski@kplusl.com.pl