K+L Biuro Handlowe Polska Spółka z o.o.
ul. Manewrowa 7, 92-517 Łódź
tel. 42 649 22 12

Maszyny

MultiDX!
Technologia hybrydowa – UNIWERSALNA NAŚWIETLARKA ZE STOŁEM PŁASKIM

MultiDX

Jedno urządzenie wiele zastosowań.

Naświetlarka MULTIDX! to efekt prac nad rozwojem innowacyjnego systemu laserowego do naświetlania form drukarskich. Urządzenie to spełnia rosnące zapotrzebowanie na sprzęt o szerokim zakresie zastosowania.
Konstrukcja z płaskim stołem pozwala na uzyskanie najwyższej jakości  naświetlania dla prawie wszystkich typów form drukarskich. Diody lasera można dostosować do specyficznych wymagań klienta, zarówno pod względem ich ilości jak
i zakresu emisji fal.W wielu sektorach rynku poligraficznego jak np. w branży etykiet rośnie potrzeba optymalizacji. Najnowsze automaty (Gallus, Mark Andy, Nilpeter itp.) łączą w linii moduły np. do druku offsetowego, flekso i sitodruku. Przy zastosowaniu
do niedawna istniejących technologii aby przygotować tak różne formy drukowe konieczne byłyby, co najmniej dwa systemy CTP.

W tym momencie wraz z rozwojem hybrydowego systemu naświetlania form drukowych, po raz kolejny Lüscher Technologies AG wyznacza nowe standardy na rynku CTP.

Naświetlarka MultiDX! dzięki technologii hybrydowej łączy dwie techniki laserowe o emisji fal w różnych zakresach,
w tym przypadku 405 nm UV i 940 nm IR, umożliwiając otrzymanie form drukowych przeznaczonych do kilku technik drukarskich z jednego urządzenia. Wybór długości fal odbywa się przez naciśnięcie przycisku. Łatwiej już nie można!

KAMIEŃ  MILOWY  W  TECHNOLOGII  PRZETWARZANIA  OBRAZU
Lüscher Technologies AG jako pierwszy wprowadził technologię hybrydową do naświetlania form drukowych. Połączono możliwości dwóch technik laserowych w jednym urządzeniu. Polimery utwardzane termicznie, polimery z warstwą maskującą LAMS, UV światłoczułe emulsje czy też fotopolimery – MultiDX! z laserem fibrowym, którego diody emitują fale
w odpowiednim zakresie (nm), precyzyjnie i szybko odwzorowuje obraz z oryginalnego pliku. Liczba diod dostosowana jest do wymaganej przez klienta wydajności ekspozycji. Rozbudowa w celu podniesienia wydajności wyjściowej możliwa jest
w każdym momencie.

UNIWERSALNE  BEZPOŚREDNIE  PRZETWARZANIE  OBRAZU
Formy drukowe stalowe, aluminiowe lub poliestrowe mogą być naświetlane bez względu na wielkość, kształt i grubość materiału. Podczas naświetlania pozostają nieruchome, a problemy z zachowaniem geometrii obrazu, które występują
w naświetlarkach bębnowych przy różnicach w grubości lub wielkości naświetlanych form nie występują w urządzeniu  MultiDX!

INDYWIDUALNE  SYSTEMY  PASOWANIA
Płaski stół MultiDX! umożliwia integrację specjalnie zaprojektowanych systemów pasowania w celu uzyskania idealnego pozycjonowania obrazu na formie drukowej. W konsekwencji czas przygotowania maszyny drukującej zostaje zredukowany do minimum, tym samym oszczędność materiałów i kosztów eksploatacji  staje się faktem.

Pliki do pobrania

MultiDX folder A4